Zdravotní komise Irské vlády právě vydala zprávu o nedostatku vitaminu D v irské populaci.

Na základě zjištění, že velká část dospělé populace trpí nedostatkem vitaminu D a faktu, že vitamin D je důležitý pro prevenci respiračních a jiných onemocnění, vydala zdravotní komise Irské vlády tato 4 doporučení:

Doporučení č.1

Vitamin D by se měl užívat v denní dávce 800–1 000 IU celou dospělou populací, pokud je to možné a vhodné a to jako opatření ke snížení rizika respiračních a jiných onemocnění. Zdravotní komise zároveň doporučuje suplementaci ve vyšších dávkách pod lékařským dohledem.

Doporučení č.2

Politika veřejného zdraví za účelem zvýšení povědomí a podpory zvýšení příjmu vitamínu D by se měla projednat dostatečně včas, aby mohla být zahrnuta do přípravy státního rozpočtu pro rok 2022.

Doporučení č.3

Aby se snížily náklady na suplementaci vitaminem D a podpořilo se jeho užívání, vláda by měla přehodnotit současnou výši DPH s cílem DPH na vitamin D buď snížit, nebo nejlépe zcela eliminovat.

Doporučení č.4

Je potřeba zavést zvláštní opatření pro ohrožené skupiny, zejména pro obyvatele pečovatelských domů, pracovníky v první linii a zdravotníky. U těchto skupin by se suplementace vitaminem D měla zahájit u všech, kteří neodmítnou. Po dobu trvání této pandemie by se všem osobám, které se přijdou nechat otestovat na přítomnost COVID-19, měl v testovacím centru zároveň s testem nabídnout i vitamin D.

Full-text