Kolorektální karcinom (CRC) je druhou příčinou úmrtnosti související s rakovinou celosvětově. Míra jeho výskytu sice v posledních desetiletích v celkové populaci v USA klesá, ale na druhé straně se zvyšuje v populaci mladších 50 let.

Příčiny

Předpokládá se, že na vzniku onemocnění se podílí faktor prostředí, přičemž existují i silné důkazy o vlivu stravy a životního stylu. Strava s vysokým obsahem červeného masa a kalorií a nízkým obsahem vlákniny, málo ovoce a zeleniny zvyšuje riziko CRC. Fyzická neaktivita také zvyšuje toto riziko.

Byl i zkoumán vliv nízkého příjmu vápníku a nízkých hladin vitaminu D na riziko CRC a na klinické výsledky pacientů. Hypovitaminóza D je celosvětově vysoce rozšířená a je spojena s chronickými onemocněními včetně malignit.

Výsledky a závěry

Tento přehled popsal vztah vitaminu D k maligním onemocněním, zejména CRC, a upozornil na výsledky studií, které se zabývaly potenciální úlohou vitaminu D ve vývoji a progresi CRC.

Hlavní nálezy jsou;
• Vitamin D může působit jako inhibitor karcinogeneze. Vitamin D tak může ovlivnit (rozuměj, zpomalit) proces rozvoje rakoviny.
• Nízká hladina vitaminu D může zvýšit riziko kolorektálního karcinomu.
• Nízké hladiny vitaminu D mohou vést k horším výsledkům u pacientů s kolorektálním karcinomem.

PubMed

Fulltext