Syndrom dráždivého tračníku (IBS = irritable bowel syndrome) se typicky projevuje opakujícími a střídajícími se epizodami nadýmání, bolestí břicha, průjmů a zácpy. Rozeznáváme tři základní typy typy choroby:

  1. průjmovitá,
  2. zácpovitá a
  3. smíšená.

Britští vědci provedli analýzu 7 klinických studií s těmito pacienty a zjišťovali u nich hladiny vitamínu D. Ve všech sledovaných studiích se prokázalo, že pacienti se syndromem dráždivého tračníku trpí zároveň i nedostatkem vitamínu D. Pacienti s nižšími hladinami vitamínu D trpěli vyšší intenzitou příznaků IBS. Autoři se domnívají, že u těchto pacientů je potřeba měřit hladiny vitamínu D. Podávání vitamínu D by pak mohlo vést ke zmírnění závažnosti příznaků onemocnění.