Existuje dostatečný důkaz potvrzující přímou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a depresí. Pokud má pacient s klinickou depresí nedostatek vitaminu D, může být prostou suplementací vitaminem D dosaženo úspěšné terapie.