Norští vědci zjišťovali souvislost mezi hladinou vitaminu D v krvi a úmrtností u 658 pacientů s kolorektálním karcinomem (52 pacientů), karcinomem prsu (251), karcinomem plic (250) a lymfomem (145). Pacientům byl karcinom zjištěn mezi roky 1984 a 2004. Podle změřené hladiny vitaminu D se rozdělili do 4 skupin a jejich úmrtnost se sledovala do konce roku 2008.

Výsledky: Pacienti s karcinomem prsu s nejvyššími hladinami vitaminu D měli celkovou úmrtnost oproti pacientům s nejnižšími hladinami vitaminu D nižší o 63 % (p<0,01) . Pacienti s kolorektálním karcinomem s nejvyššími hladinami vitaminu D měli celkovou úmrtnost oproti pacientům s nejnižšími hladinami vitaminu D nižší o 60 % (p=0,23). Pacienti s karcinomem plic s nejvyššími hladinami vitaminu D měli celkovou úmrtnost oproti pacientům s nejnižšími hladinami vitaminu D nižší o 81 % (p<0,01) . Pacienti s lymfomem s nejvyššími hladinami vitaminu D měli celkovou úmrtnost oproti pacientům s nejnižšími hladinami vitaminu D nižší o 67 % (p<0,01) .

Závěr: Tato studie potvrzuje dřívější pozorování, že vyšší hladina vitaminu D znamená delší přežití pacientů s různými typy karcinomů.

Full-text

PubMed