Infekce bakterií Helicobacter pylori postihují přibližně jednu třetinu dětí na celém světě. Infekce Helicobakter pylori způsobuje zánět sliznice žaludku, žaludeční vředy a rakovinu žaludku.

Infekce Helicobacter pylori u dětí může kromě poškození sliznice trávicího traktu negativně ovlivnit jejich růst a vývoj, krevní, respirační a hepatobiliární systém, kůži, nutriční metabolismus a autoimunitní systém.

Úspěšnost vymýcení infekce Helicobacter pylori značně poklesla oproti předchozím obdobím kvůli přítomnosti kmenů Helicobacter pylori rezistentních (odolných) vůči lékům a omezeným typům antibiotik, která lze u dětí použít.

Vitamin D3 je steroidní hormon, který může snížit zánět v žaludeční sliznici vyvolaný Helicobacter pylori a může zmírnit a vymýtit Helicobacter pylori prostřednictvím různých cest a mechanismů, včetně imunitní regulace a stimulace sekrece antimikrobiálních peptidů (defensiny, katelicidin).

Podávání vitaminu D3 pacientům infikovaným Helicobacter pylori nabízí novou možnost pro eradikaci kmenů Helicobacter pylori odolných vůči antibiotikům.

Full-text