Úvodem

Vysoké dávky intramuskulárního vitaminu D ovlivňují střevní mikroflóru pacientů s infekcí Clostridioides Difficile

Úvodem

Současné léčebné strategie infekcí vyvolaných Clostridioides difficile (CDI), včetně perorálního vankomycinu, metronidazolu a fekální mikrobiální transplantace, mají omezenou účinnost a k selhání léčby může dojít až v jedné třetině případů. Studie uvádějí, že nižší koncentrace 25-hydroxyvitaminu D jsou spojeny se závažností a recidivou CDI. Nebyly však provedeny žádné studie týkající se složení mikrobiomu po podání vitaminu D u pacientů s CDI. Cílem studie bylo proto porovnat složení mikrobiomu mezi dvěma skupinami, zahrnujícími osm CDI pozitivních pacientů se suplementací vitaminu D a deset CDI pozitivních pacientů bez suplementace.

Metodika

Jednalo se o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii rozdělující celkem 18 pacientů s CDI a nedostatečnou koncentrací vitaminu D (hladina vitaminu D < 17 ng/ml) následovně; CDI se suplementací vitaminu D (n = 8) a CDI bez suplementace vitaminu D (kontrola: n = 10). Osoby s insuficiencí vitaminu D byly randomizovány k podávání 200 000 IU intramuskulárního cholekalciferolu, zatímco pacienti v kontrolní skupině dostávali pouze perorální vankomycin. Vzorky byly získány dvakrát před a osm týdnů po léčbě.

Výsledky a závěr

Diverzita střevního mikrobiomu byla významně vyšší při rekonvalescenci než ve stavu CDI. Po porovnání s kontrolou byl ve skupině léčené vitaminem D pozorován významný nárůst Bifidobacteriaceae a Christensenellaceae. Počet Proteobacteria byla po osmi týdnech ve skupině léčené vitaminem D významně nižší než v kontrolní skupině.

Studie potvrdila, že během rekonvalescence po podávání vysoké dávky cholekalciferolu vedlo ke zvýšení množství prospěšných bakterií, jako jsou Bifidobacteriaceae a Christensenellaceae. Zjištění naznačují, že podávání vitaminu D může být u pacientů s CDI užitečné.

PubMed

Fulltext