Současné terapeutické možnosti COVID-19 jsou omezené a neexistuje žádná registrovaná/definitivní léčba ani vakcína tohoto onemocnění, které může způsobit závažný syndrom akutní respirační tísně (ARDS).

Angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2), je součást systému renin-angiotensin (RAS) a slouží jako hlavní vstupní bod do buněk pro virus SARS-CoV-2, jež je původcem COVID-19. Tento koronavirus se váže na lidský ACE2, čímž snižuje expresi ACE2 a způsobuje tím poškození a zápal plic.

Vitamin D je negativním endokrinním RAS modulátorem, což znamená, že potlačuje expresi a tvorbu reninu. Může indukovat aktivitu osy ACE2/Ang(1-7)/MasR a inhibuje renin a osu ACE/Angiotenzin II/receptor AT1, čímž zvyšuje expresi a koncentraci ACE2, MasR a Ang-(1-7). Vitamin D má potenciál ochránit plíce před akutním poškozením.

Zacílení na nevyvážený renin-angiotenzinový systém (RAS) a down-regulaci ACE2 pomocí vitaminu D u infekce SARS-CoV-2 je potenciálním terapeutickým přístupem v boji proti COVID-19 a s ním spojeným ARDS.

Pubmed

Full-text