Nedostatek vitaminu D bývá spojován se symptomy únavy, svalové slabosti, bolesti a deprese u jinak zdravých jedinců. Podobné symptomy prožívají pacienti s pokročilým nádorovým onemocněním. V retrospektivní studii s celkem 100 pacienty s nízkým skórem apetitu a únavy se hodnotily plasmatické koncentrace kortisolu, vitaminu D, TSH a testosteronu. Zhruba 47 % pacientů mělo nedostatek vitaminu D a 70 % mělo významný deficit. I když nebyla prokázána přímá souvislost mezi koncentrací vitaminu D a výskytem zhoršených symptomů únavy, byla prokázána vysoká prevalence nedostatku vitaminu D u pacientů s rakovinným onemocněním.

Pubmed

Fulltext