Celá řada studií popisuje vztah mezi vitaminem D a onemocněním COVID-19, přičemž jednotlivé výsledky jsou dosud předmětem diskuse a mechanismy jeho vlivu zůstávají neznámé. Tato studie byla sestavena za účelem posouzení dopadu sérových hladin 25-hydroxyvitamínu D [25(OH)D] na závažnost onemocnění u hospitalizovaných pacientů s COVID-19.

Metodika

V období od 19. prosince 2022 do 1. února 2023 bylo ze 3 center hodnoceno celkem 399 hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Retrospektivně byla shromážděna anamnéza, laboratorní vyšetření a radiologie. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin podle závažnosti onemocnění. Sérové hladiny 25(OH)D u pacientů byly stanoveny elektrochemiluminiscenční metodou a cytokiny byly detekovány průtokovou cytometrií. Autoři hodnotili vztah mezi stavem 25(OH)D v séru a závažností COVID-19 a korelaci mezi hladinami 25(OH)D a cytokiny u pacientů s COVID-19.

Výsledky a závěr

Hladiny 25(OH)D byly významně nižší ve skupině zesnulých, než v ostatních 3 skupinách (P < 0,05) a nižší v kritické skupině než v obecné populaci (P < 0,05). Mezi obecnými a rizikovějšími skupinami nebyly žádné významné rozdíly v hladinách 25(OH)D (P > 0,05).

Hladiny 25(OH)D (poměr šancí = 0,986, 95% interval spolehlivosti: 0,973-0,998, P = 0,024) a IL-5 (poměr šancí = 1,239, 95% interval spolehlivosti: 1,104-1,391, P = 0,0) byly nezávislými rizikovými faktory pro závažnost onemocnění COVID-19 při přijetí. Hladiny 25(OH)D v séru dokázaly predikovat úmrtí pacientů s COVID-19 a prediktivní hodnota byla ještě vyšší v kombinaci s hladinami IL-5 a počtem eozinofilů (Eos).

Studie tak zjistila, že sérové hodnoty 25(OH)D v kombinaci s hladinami IL-5 a počty Eos lze identifikovat jako prediktivní faktory pro hodnocení rizika smrtnosti na onemocnění COVID-19. Stav 25(OH)D v séru u pacientů s COVID-19 negativně koreloval s expresí IL-5.

PubMed

Fulltext