Do této meta-analýzy bylo zahrnuto celkem 13 studií s celkem 6.519 případy fibrilace síní u celkem 74.885 účastníků.

Nedostatek vitaminu D (<50 mmol/l) byl spojen se zvýšeným rizikem fibrilace síní o 23 %. Při každém zvýšení koncentrace vitaminu D o 25 nmol/l se riziko fibrilace síní snížilo o dalších 12 %.

Každé zvýšení hladiny vitaminu D o 25 nmol/l v podskupině lidí starších 65 let vedlo ke snížení rizika fibrilace síní o 32 %. U pacientů s fibrilací síní po operaci (POAF) a po by-passu (CABG) vedlo každé zvýšení hladiny vitaminu D o 25 nmol/l k poklesu rizika fibrilace síní až o 56 %.

Závěry: Tato meta-analýza naznačuje, že nedostatek vitaminu D souvisí se zvýšeným rizikem fibrilace síní u obecné populace a také u pacientů po operaci a po CABG.

Full-text