Studie EViDiF se zaměřila na stanovení hladiny vitaminu D u jinak zdravých pacientů, kteří však trpí únavou. Jednalo se o prospektivní, nerandomizovanou, léčebnou studii, která měla za cíl monitorovat hladiny vitaminu D a výskyt deficitu vitaminu D u 174 pacientů s únavou a dále sledovat účinek podávání vitaminu D na odstranění příznaků únavy.

Pacienti s nízkou hladinou vitaminu D byli suplementováni vitaminem D po dobu 5 týdnů a klinický „stav“ únavy se hodnotil dotazníkovým šetřením, který se vrstvil do bodové škály a porovnal na konci a na začátku hodnocení. Celková prevalence nízké hladiny vitaminu D u pacientů s únavou byla 77,2 %. Po suplementaci vitaminem D došlo k významnému zlepšení „skóre“ získaného z dotazníku ve všech 5 kategoriích.

Závěr: Ukazuje se, že podávání vitaminu D pacientům s únavou zlepšuje závažnost jejich symptomů.

 

PubMed

Full-text