Autoři této nové publikace zkoumali souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D a závažností koronavirové infekce (COVID-19) u hospitalizovaných pacientů.

Ve studii se hodnotily sérové hladiny vitaminu D u 133 pacientů ve věku 21–93 let. Dvacet pět (19 %) pacientů mělo závažné onemocnění, 108 pacientů (81 %) mělo středně těžké onemocnění a 18 (14 %) pacientů zemřelo. Hladina vitaminu D se pohybovala od 7,5 do 242,5 nmol/l (medián 33,75 nmol/l). Nedostatek vitaminu D byl diagnostikován u 90 pacientů, včetně 37 pacientů s těžkým nedostatkem.

Výsledky: U pacientů s těžkým průběhem onemocnění byla hladina vitaminu D nižší (medián 24,25 nmol/l) a nedostatek vitaminu D byl častější než u pacientů se středně těžkým průběhem nemoci (medián 36,5 nmol/l, p=0,003).

U pacientů, kteří zemřeli, byla hladina vitaminu D pouze 24 nmol/l, zatímco u přeživších pacientů byla 37 nmol/l (p=0,001). Závažný nedostatek vitaminu D souvisel s těžším průběhem a vyšší mortalitou pacientů. Pacienti s hladinou vitaminu D nižší než 29,25 nmol/l měli zvýšené riziko těžkého průběhu nemoci. Pacienti s hladinou vitaminu D nižší než 27,25 nmol/l měli vyšší riziko úmrtí na COVID-19.

Závěry: Většina pacientů s COVID-19 má nedostatek vitaminu D. Závažný nedostatek vitaminu D je spojen se zhoršeným průběhem a vyšší úmrtností na COVID-19.

Full-text