Studie měla za cíl zjistit bezpečnost a účinnost podávání 50 000-100 000 IU vitaminu D3 1x týdně u pacientů s deficiencí vitaminu D a hypercholestrolemií. Pacienti trpěli vysokým cholesterolem, ale zároveň netolerovali běžné terapeutické dávky statinů, běžných léků proti vysokému cholesterolu. Pacienti byli diagnostikováni jako „statin rezistentní“. U takovýchto pacientů je běžný nedostatek vitaminu D. Celkem bylo zařazeno 282 statin-intolerantních pacientů, kteří byli vitaminem D léčeni 6 měsíců a 112 pacientů dohromady 12 měsíců. Podávání bylo zhodnoceno jako bezpečné a nebyly pozorovány změny v biochemii, ani poškození ledvin.

Pubmed

Fulltext