Tato klinická studie zkouala souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a diabetickou periferní neuropatií u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Studie zahrnovala 257 starších pacientů s diabetem 2. typu. Nedostatek vitamin D byl definován jako sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D 25(OH)D pod 50 nmol/l. Léze velkých nervových vláken byly hodnoceny elektromyogramem, zatímco poškození malých nervových vláken byly hodnoceny měřením vodivosti kůže.

Výsledky: Pacienti s diabetickou periferní myopatií měli výrazně nižší hladiny 25(OH)D v séru než pacienti bez neuropatien (37,6 vs. 46 mmol/l, p=0,018). Nedostatek vitaminu D byl identifikován jako nezávislý rizikový faktor pro diabetickou neuropatii, riziko neuropatiee se u pacientů s nedostatkem vitaminu D zvyšuje 2,5 násobně (p= 0,008).

Skupina pacientů s nedostatkem vitaminu D vykazovala delší latenci senzorických nervů a evokovaných potenciálů motorických nervů ve srovnání se skupinou s dostatkem vitaminu D. Dále je nedostatek vitaminu D spojen s prodloužením latence motorických nervů o 36 %(p=0,038).


Závěry: Nedostatek vitaminu D je nezávisle spojen s vyšším rizikem diabetické neuropatie. Nedostatek vitaminu D může podporovat rozvoj periferní neuropatie u diabetiků ovlivněním velkých nervových vláken.

Full-text