Antimülleriánský hormon (AMH) je reguluje činnost vaječníků a tím i plodnost ženy. S věkem se jeho hladina snižuje. Randomizovaná, dvojitě slepá studie sledovala ženy po jednorázové dávce 50 000 IU vitaminu D3 a po užití placeba. Všechny ženy, které dostaly dávku vitamínu D3, vykazovaly během jednoho dne vysoké zvýšení sérové hladiny během následujícího týdne.

Závěr: Studie podporuje hypotézu, že příznivý vliv vitaminu D na plodnost ženy může být zprostředkován mimo jiné také zvýšením hladiny antimulleriánského hormonu.

Zdroj:

Dennis NA, Houghton LA, Pankhurst MW, et al. Acute Supplementation with High Dose Vitamin D3 Increases Serum Anti-Müllerian Hormone in Young Women. Nutrients 2017, 9, 719