Dětem s geneticky podmíněným sklonem k rozvoji diabetu 1. typu se může snížit riziko autoimunitní reakce proti ostrůvkům produkujícím inzulín ve slinivce, když budou mít dostatečnou krevní hladinu vitaminu D. Tato studie prokázala, že existuje spojitost mezi vyšší koncentrací vitaminu D u těchto dětí a poklesem rizika vzniku diabetu 1. typu.