Cílem studie bylo stanovit možné důvody alergie na kravské mléko u dětí. Hodnoceno bylo 28 dětí s přecitlivělostí na mléko. Nízká sérová koncentrace vitaminu D byla dána do souvislosti s projevy alergií, což se ukazuje nejen jako výhodný ukazatel při diagnostice, ale také jako cíl léčebných postupů.