Prospektivní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie sledovala 50 dětí ve věku 5-12 let trpících alergickou rinitidou a zánětem spojivek, jež byly způsobeny alergií na pyly trav. 25 dětí užívalo kromě běžné léčby navíc také 1.000 IU vitaminu D3 denně. Terapie vitaminem D3 byla zahájena minimálně 8 týdnů před začátkem pylové sezóny a pokračovala po celou dobu jejího trvání. Podávání vitaminu D3 trvalo celkem nejméně 20 týdnů. Kontrolní skupina 25 dětí užívala kromě běžné léčby ještě placebo.

Studie potvrdila statisticky významné snížení medikace a symptomů alergické rhinokonjunktivitidy (rýmy a zánětu spojivek) a potvrdila rovněž vliv vitaminu D na imunitu.

Pubmed

Full-text