Deficience vitaminu D je běžná v posledních fázích renálních chorob, nicméně tato deficience se rozvíjí už od raných fází chronického onemocnění ledvin (CKD: Chronic kidney disease).

U celkem 226 pacientů s CKD stádia 3 a 4 rozdělených do dvou skupin se sledovala celková a kardiovaskulární mortalita v závislosti od hodnot vitamínu D. Skupina I měla hodnoty vitamínu D pod 20 pg/ml, skupina II nad 20 pg/ml.

Analýza prokázala, že vyšší sérové koncentrace vitaminu D jsou spojeny se statisticky nižší mortalitou z jakékoliv příčiny u pacientů ve 3. a 4. stádiu CKD.

Pubmed

Full-text