Některé léky proti epilepsii mohou vyvolat potíže související s rizikem osteoporózy. Studie měla za cíl zjistit koncentrace vitaminu D u 596 pacientů s epilepsií.

Výsledkem publikace bylo, že deficience vitaminu D je běžná u pacientů s nasazenými antiepileptiky. Monitoring hladin vitaminu D by proto měla být součástí rutinní péče u pacientů s epilepsií.

Pubmed

Full-text