Byla provedena randomizovaná klinická studie suplementace omega-3 mastných kyselin a vitaminu D na elektrokardiografických rizikových profilech. Prospěšné účinky na arytmie byly popsány v souvislosti s užíváním vitaminu D. 12svodový elektrokardiogram (EKG) představuje kvantitativní měření odrážející různé aspekty fyziologie.

V předem specifikované studii VITaminD a omega-3 (VITAL) autoři zkoumali účinek 1 g mořského omega-3 FA denně, složeného ze 460 mg kyseliny eikosapentanové a 380 mg kyseliny dokosahexaenové, v kombinaci s 2000 IU vitaminu D3 za den na charakteristiky EKG spojených se síňovými a komorovými arytmiemi u jedinců ve věku 50 let nebo starších.

Výsledky a závěr

Celkem 911 účastníků studie podstoupilo EKG na začátku a znovu 2 roky po randomizaci. Jedinci randomizovaní k aktivnímu podávání omega-3 FA a vitaminu D prokázali významné zvýšení trvání PR-intervalu (p = 0,005) a trvání P-vlny (p = 0,03) a také významné snížení amplitudy P-vlny (p = 0,037) ve srovnání s kontrolou. RMSSD vzrostla ve větší míře v rameni s omega-3 FA ve srovnání s placebem (p = 0,040).

U vitaminu D3 se Cornellova míra napětí zvýšila v menší míře u pacientů s aktivní léčbou ve srovnání s placebem (p = 0,044). Nebyly zjištěny žádné další významné rozdíly v QRS, QTc, Cornellově míře napětí nebo srdeční frekvenci.

Suplementace vitaminem D3 vedla k mírnému snížení progresivního napětí LV, což naznačuje potenciální antihypertrofický účinek.

PubMed

Fulltext