Úvod a metodika

Recidiva cévní mozkové příhody významně zvyšuje riziko úmrtnosti na toto onemocnění, případně ostatní kardiovaskulární příčiny u pacientů s první ischemickou nebo hemoragickou cévní mozkovou příhodou. Kromě známých účinků se vitamin D podílí na patogenezi kardiovaskulárních poruch. Tato metaanalýza byla provedena za účelem vyhodnocení vztahu mezi hladinami 25OH-vitamínu D [25(OH)D] při první mrtvici a recidivou mrtvice.

Do konce července 2022 byly identifikovány 4 prospektivní studie. Potenciální nelineární vztah byl hodnocen modelováním 25(OH)D pomocí omezených kubických křivek distribuce 25(OH)D. Sdružené odhadované riziko (a 95 % CI) recidivy cévní mozkové příhody bylo hodnoceno nelineární asociací analýzou dávka-odpověď.

Výsledek

Tato studie zjistila, že hladiny vitaminu D při první mrtvici ≥23,25 nmol/l byly spojeny s nižším rizikem recidivy mrtvice ve srovnání s hladinami vitaminu D ≤21,25 nmol/l. V souhrnné analýze vyšší hladiny vitaminu D při první cévní mozkové příhodě významně snižují riziko recidivy cévní mozkové příhody.

Studie konstatuje, že hladiny vitaminu D ≤21,25 nmol/l při první cévní mozkové příhodě jsou významně spojeny s vyšším rizikem rekurentního stavu.

PubMed

Fulltext