Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšenou úmrtností (mortalitou), ale randomizovaná studie u lidí s vážným nedostatkem vitaminu D doposud chyběla. Autoři této nové odborné publikace si dali za cíl posoudit genetické důkazy pro souvislost mezi nízkého sérovou hladinou vitaminu D a mortalitou.

Autoři použili záznamy z britské databáze biologických dat (UK Biobank), která shromáždila údaje od lidí z Anglie, Skotska a Walesu mezi březnem 2006 a červencem 2010. Použili se data od 307.601 nepříbuzných účastníků UK Biobank s bílými evropskými předky (ve věku 37 až 73 let při náboru) s dostupnými měřeními sérové hladiny vitaminu D a genetickými údaji.

Výsledky: Během 14 let sledování došlo k 18.700 úmrtím. Asociace geneticky predikované sérové hladiny vitaminu D s mortalitou ze všech příčin byla ve tvaru L (p < 0,001) a riziko úmrtí prudce klesalo se zvyšujícími se koncentracemi vitaminu D až do sérové hladiny 50 nmol/l. Studie také přinesla důkazy o souvislosti mezi nízkou hladinou vitaminu D a úmrtnosti na rakovinu, kardiovaskulární a respirační onemocnění (p ≤ 0,033 pro všechny výsledky).

Například ve srovnání s osobami se sérovou hladinou vitaminu D 50 nmol/l je u účastníků s koncentrací vitaminu D 25 nmol/l pravděpodobnost úmrtí z jakékoliv příčiny vyšší o 25 %, u účastníků s koncentrací vitaminu D 10 nmol/l 6x vyšší.

Ve srovnání s osobami se sérovou hladinou vitaminu D 50 nmol/l je u účastníků s koncentrací vitaminu D 10 nmol/l pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění 6x vyšší, na rakovinu 3,4x vyšší a na respirační onemocnění 12,4 x vyšší.

Ve srovnání s osobami se sérovou hladinou vitaminu D 50 nmol/l je u účastníků s koncentrací vitaminu D 25 nmol/l pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 25 % vyšší, na rakovinu o 16 % vyšší a na respirační onemocnění 2 x vyšší.

Všechny rozdíly v mortalitě byly vysoce statisticky signifikantní.

Závěry: Tato studie podporuje kauzální vztah mezi nedostatkem vitaminu D a mortalitou. Riziko úmrtí je nevyšší u osob s velmi nízkou sérovou koncentrací vitaminu D.

Abstrakt