Globální prevalence nadváhy a obezity u dětí a dospívajících roste. Bylo prokázáno, že nadváha/obezita u dětí a dospívajících je částečně spojena s nedostatkem vitaminu D. Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy je posoudit účinnost suplementace vitaminem D na nadváhu a/nebo obezitu dětí a dospívajících.

Autoři do publikace zařadili klinické studie zveřejněné do 20. června 2022. Zahrnuty byly randomizované kontrolované studie (RCT) hodnotící účinnost vitaminu D na nadváhu a/nebo obezitu dětí a dospívajících. Bylo získáno 1.502 studií, z nichž bylo nakonec zahrnuto 10 vhodných studií s celkovým počtem 595 účastníků.

Výsledky: Metaanalýza neukázala žádné rozdíly v sérových koncentracích LDL cholesterolu, celkového cholesterolu, triglyceridů, BMI, ALP, vápníku a PTH mezi skupinou užívajících vitamin D (Vit-D) a placebem, avšak skupina užívající vitamin D měla lepší výsledky tzv. HOMA-IR – což je test na výskyt a závažnost inzulinové rezistence a funkci slinivky. Vysoká denní dávka vitaminu D ≥ 4.000 IU denně může snížit CRP (indikátor zánětu) a zvýšit hladiny HDL cholesterolu (tzv. hodný cholesterol).

Závěry: Užívání vysoké dávky vitaminu D (přes 4.000 IU denně) snižuje několik indikátorů kardiometabolického rizika a zlepšuje inzulínovou rezistenci u dětí a adolescentů s nadváhou a/nebo obezitou.

Abstrakt

Diskuse