Vysoké hladiny vitaminu D jsou spojeny s nižším rizikem roztroušené sklerózy (RS). Tato nově publikovaná studie si dala za cíl vyhodnotit vztah mezi hladinou vitaminu D a hladinou DBP (vitamin D vázajícího proteinu) v mladém věku a vznikem roztroušené sklerózy.

Koncentrace vitaminu D se hodnotila u 660 pacientů s RS a zdravé kontrolní osoby. Ve věku do 20 let byly vysoké hladiny volného vitaminu D3 spojeny s nižším rizikem RS o 63 % (p pro trend napříč kvintily 0,04). Ve věku 30–39 let byly vysoké hladiny DBP spojeny s nižším rizikem RS o 64 % (p pro trend 0,02).

Závěry: Tato zjištění podporují hypotézu, že vysoké hladiny volného vitaminu D3 a DBP v mladém věku snižují riziko RS v pozdějším věku.

Full-text