Tato studie zkoumala účinky suplementace vitaminu D na klinické příznaky generalizované úzkostné poruchy (GAD) a neurochemické biomarkery včetně serotoninu, neopterinu a kynureninu.

Třicet pacientů s diagnózou GAD a trpících nedostatkem vitaminu D bylo rozděleno do dvou skupin; jedna skupina (n = 15) dostávala standardní péči a navíc 50.000 IU vitamínu D jednou týdně po dobu 3 měsíců, zatímco druhá skupina (n = 15) dostávala pouze standardní péči. U všech pacientů zařazených do studie byly měřeny biochemické parametry včetně vitaminu D v séru, serotoninu, neopterinu a kynureninu. K měření závažnosti příznaků GAD se použila stupnice Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7).

Výsledky: Ve skupině léčené vitaminem D byla ve srovnání se skupinou, která nedostávala vitamín D, pozorována významná zlepšení skóre GAD. Kromě toho byly sérové ​​koncentrace serotoninu významně zvýšeny, zatímco sérový neopterin byl významně snížen u pacientů léčených vitamínem D oproti neléčeným pacientům.

Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v koncentracích kynureninu v séru na konci období studie mezi oběma skupinami. Ve skupině, která dostávala pouze SOC po 3 měsících, nebyly pozorovány žádné změny v skóre GAD-7 ani v žádném z biochemických měření.

Závěry: Terapie vitaminem D byla účinná ve zmírnění závažnosti symptomů GAD, zvyšovala koncentrací serotoninu a snižovala hladinu zánětlivého biomarkeru neopterinu u pacientů s GAD.

Pubmed

Full-text