Vady skloviny vývojového původu postihují až 38 % školáků. Narušená tvorba skloviny má za následek bolesti kvůli přecitlivělosti a rychlého postupu zubního kazu. Příčina zatím není známa a prevence proto v současné době není možná.

Cíle studie: Posoudit vliv podávání vysokých dávek vitaminu D3 těhotným ženám na výskyt vad skloviny a kazu u jejich potomků.

Tato dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie dánských autorů zahrnula 623 těhotných žen a 588 jejich dětí. Zubní vyšetření bylo dokončeno ve věku 6 let u 496 z 588 dětí (84 %).

Všechny ženy dostávaly 400 IU vitaminu D3 denně jako součást standardní péče. Polovina žen (n=315) užívala navíc 2.400 IU vitaminu D3 denně a druhá polovina žen (n=308) užívala každý den tabletu placeba od 24. týdne těhotenství do 1. týdne po porodu.

Výsledky: Riziko defektů skloviny v trvalém chrupu bylo o 53 % nižší u potomků matek, které dostávaly vysoké dávky vitamínu D3 během těhotenství ve srovnání se standardní dávkou (15,1 % oproti 27,5 %). Spojitost mezi suplementací a výskytem zubního kazu se nepozorovala.

Závěry: Suplementace vysokou dávkou vitaminu D3 (2.800 IU denně) během těhotenství byla spojena s cca 50 % poklesem rizika defektů skloviny u potomků. To naznačuje, že suplementace vitaminem D3 je preventivním zásahem do vývoje skloviny s klinicky důležitým účinkem na zdraví zubů.

Pubmed

Full-text