Cílem této metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií sledujících vliv podávání vápníku a vitaminu D na prevencí zlomenin.

Osm klinických studií s celkem 30.970 účastníky splnilo kritéria pro zařazení do toto metaanalýzy. Ukázalo se, že suplementace vápníkem a vitaminem D vedla ke statisticky významnému 15 % snížení rizika všech zlomenin a 30 % snížení rizika zlomenin kyčle.

Závěry: Tato metaanalýza podporuje užívání vápníku a vitaminu D jako intervence ke snížení rizika zlomenin u lidí středního věku a starších dospělých.

Pubmed

Full-text