Tato nová studie si dala za cíl zjistit vztah mezi koncentrací vitamínu D v krvi žen po menopauze a degenerací bederních obratlů a bolesti zad (low back pain).

Od července 2017 do prosince 2018 se retrospektivně zkoumalo 232 žen po menopauze. Průměrný věk žen byl 65,6 let a jejich sérové ​​koncentrace vitaminu D byly 48,45 nmol/l. Výskyt závažného nedostatku vitaminu D (<25 nmol/l) se zjistil u 12,9 % a normální hladiny vitaminu D (>75 nmol/l) u 12,5 %. žen.

Výsledky: Skupina žen s vážným deficitem vitaminu D trpěla významně větší bolestí podle VAS skóre (vizuální analogové stupnice) a měla významně nižší hustotu kostního minerálu (BMD) v bederních obratlích (T skóre) než ostatní skupiny.

Nízká koncentrace vitaminu D (<25 nmol/l ) byla významně více spojena s těžšími deformacemi bederních obratlů. Čím nižší byla koncentrace vitaminu D, tím závažnější byl stupeň degenerace obratlů.

Kouření, nedostatek vitamínu D, nadváha a obezita a nízká hustota kostního minerálu (osteoporóza) byly spojeny s vyšším výskytem středně těžké až těžké bolesti zad.

Závěry: Nedostatek vitamínu D je spojen s degenerací bederních obratlů a bolestí bederní části zad u žen po menopauze. Konkrétně je koncentrace vitaminu D v séru <25 nmol/l markerem závažné degenerace obratlů a bolesti zad.

Full-text