Roztroušená skleróza je často spojena s nízkými hladinami vitaminu D v séru a s poruchami nervového systému – nejčastěji se jedná o kognitivní postižení ve smyslu nižší rychlosti zpracování informací.

Cílem této studie bylo posoudit účinek změny hladiny vitamínu D na rychlost zpracování informací u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Autoři srovnali data od 299 pacientů (výchozí hodnota), z nichž u 163 následně změřili data po alespoň 9 měsících. Jako měřítko rychlosti zpracování informací se použil Symbol Digit Modalities test (SDMT).

SDMT skóre se porovnávalo na základě výchozí hladiny vitaminu D a její změny při následné kontrole.

Výsledky ukázaly, že pacienti s nedostatkem vitaminu D měli nižší skóre SDMT ve srovnání s pacienty s dostatečnými hladinami vitaminu D. Navíc se po zvýšení hladiny vitaminu D skóre SDMT také zvýšilo, což znamená, že zlepšení kognitivních funkcí – došlo k zrychlení zpracování informací.

Závěry: Hladina vitaminu D má vliv na rychlost zpracování údajů u pacientů s roztroušenou sklerózou, a proto zdůrazňujeme význam klinického monitorování hladiny vitaminu D a jeho suplementace.

Full-text