Některé studie naznačují souvislost mezi vitamínem D a bolestmi hlavy.

Tato přehledová publikace se věnuje shrnutí dostupných důkazů o vztahu mezi vitamínem D a různými podtypy primárních bolestí hlavy, včetně migrény a tenzních bolestí hlavy.

Byly zahrnuty všechny typy studií (tj. observační, průřezové, případové a klinické). Autoři identifikovali 22 studií zkoumajících sérové ​​hladiny vitaminu D ve spojení s bolestmi hlavy. Osm studií také hodnotilo účinek suplementace vitamínem D na různé parametry bolesti hlavy.

18 studií prokázalo souvislost mezi hladinami vitaminu D v séru a bolestmi hlavy, přičemž nejsilnější spojení bylo zaznamenáno mezi hladinami vitamínu D v séru a migrénou.

Závěry: Ačkoliv není dostatek důkazů pro suplementaci vitamínu D všem pacientům s bolestmi hlavy, u některých pacientů, zejména u migreniků, může podávání vitamínu D snížit frekvenci bolestí hlavy, zejména u pacientů s nedostatkem vitamínu D.

Pubmed

Full-text