Nastavení imunitního systému během vývoje plodu v těhotenství může ovlivnit rizikové faktory a výsledky související s astmatem v pozdějším životě. Vitamín D je známým modulátorem imunity a předpokládá se, že jeho nedostatek během těhotenství ovlivňuje vývoj různých onemocnění u potomků.

Klinická studie se snažila prozkoumat vliv mateřské suplementace 4400 IU/denně vitaminu D3 na neonatální imunitu během druhého a třetího trimestru těhotenství v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii. Vzorky pupečníkové krve od novorozenců narozených matkám s 4400 IU/denně (n = 26) nebo 400 IU/denně (n = 25) vitaminu D3 byly analyzovány na složení imunitních buněk průtokovou cytometrií, expresí kvantitativní PCR, sekrecí cytokinů a dalšími metodami včetně reakce na dexamethason.

U matek s 4400 IU vitaminu D3 denně došlo ke zvýšené širokospektrální cytokinové reakci mononukleárních buněk pupečníkové krve na vrozené a mitogenní podněty s 1,7- až 2,1násobným zvýšením hladin cytokinů (GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-6 a IL-8), genové exprese TLR2, zvýšené produkce IL-17A a IL-10 po aplikaci dexamethasonu.

Vitamin D během vývoje plodu ovlivňuje následně imunitní systém novorozence, což může přispět k ochraně před následky astmatu, a infekčních onemocněních v raném věku.

Pubmed

Fulltext