Vitamín D hraje důležitou roli v imunitním systému a jeho nedostatek se podílí na různých kožních onemocněních včetně atopické dermatitidy a psoriázy. Akné je běžné zánětlivé kožní onemocnění, u něhož však souvislost s vitamínem D zůstává nejasná. Byla proto provedena případová kontrolní studie kombinovaná s randomizovanou kontrolovanou studií porovnávající hladiny vitaminu D u pacientů s anebo bez akné a bez akné.

Výzkumníci hodnotili hladiny vitaminu D u pacientů s akné, aby zjistili účinek suplementace vitaminem D. Studie zahrnovala 80 pacientů s akné a 80 zdravých kontrol. Byly měřeny sérové ​​hladiny 25-hydroxyvitaminu D (25(OH D) a shromážděna demografická \data. Pacienti s nedostatkem vitaminu D byli léčeni orálním cholekalciferolem v dávce 1 000 IU/den po dobu 2 měsíců.

Výsledky: Nedostatek 25(OH)D byl zjištěn u 48,8 % pacientů s akné, ale pouze u 22,5 % zdravých kontrol. Hladina 25(OH)D tak byla nepřímo spojena se závažností akné. Následující studie zaznamenala zlepšení zánětlivých lézí po suplementaci vitamínem D u 39 pacientů s akné a s nedostatkem 25(OH)D.

Velkým limitem studie bylo zahrnutí malého počet pacientů v doplňkové studii a přirozené kolísání akné v čase. V tento moment je popsat vztah ve větší klinické studii, nicméně i tato studie naznačuje jistý potenciál podávání 25(OH)D.

PubMed

Fulltext