Idiopatické střevní záněty (IBD = inflammatory bowel disease) jsou zánětlivá onemocnění střev, které zahrnují ulcerózní kolitidu (UC = ulcerative colitis) a Crohnovu chorobu (CD – Crohn’s disease). Příčiny vzniku IBD nejsou plně objasněny. Nejčastěji je IBD spojována s poruchou imunity, poruchou střevní mikrobioty, genetickou predispozicí a rizikovými faktory prostředí.

Vitamin D je základní živinou pro lidské tělo a reguluje nejen metabolismus kostí, ale také imunitní systém, střevní mikrobiotu a střevní bariéru.

Nedostatek vitaminu D je u pacientů s IBD častý. Abnormálně nízké hladiny vitaminu D vysoce korelují s aktivitou onemocnění, léčebnou odpovědí a rizikem relapsu IBD. Mnoho důkazů podporuje ochrannou roli vitaminu D u IBD prostřednictvím regulace adaptivní a vrozené imunity, udržování střevní bariéry a rovnováhy střevní mikrobioty.

Autoři tohoto článku si dali za cíl poskytnout přehled dosavadních vědeckých informací o úloze vitaminu D v imunitním systému a zejména v patogenezi a léčbě IBD.

Full-text