Syndrom dráždivého tračníku (IBS = irritable bowel syndrome) je porucha zažívacího traktu charakterizovaná chronickou bolestí břicha a změněným vyprazdňováním, obvykle střídáním zácpy a průjmu. Observační studie naznačily vztah mezi sérovou hladinou vitaminu D a projevy IBS. Cílem tohoto nově publikovaného systematického přehledu a metaanalýzy bylo prozkoumat klinické účinky suplementace vitaminu D na závažnost symptomů IBS a kvalitu života (QoL) pacientů.

Výsledky: Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 685 pacientů v osmi studiích. Suplementace vitaminu D významně zlepšila skóre závažnosti symptomů IBS a zlepšení skóre kvality života pacientů, ačkoliv tuto statisticky nevýznamně.

Závěry: Suplementace vitaminu D by mohla být součástí terapeutického postupu při léčbě pacientů s IBS díky své účinnosti a dobrému bezpečnostnímu profilu. K potvrzení terapeutických účinků jsou nutné další randomizované kontrolované studie.

Abstrakt