Cílem této nově publikované klinické studie DO-HEALTH bylo zjistit, zda vitamin D samotný, nebo v kombinaci s omega-3 a/nebo cvičením má vliv na riziko vzniku invazivní rakoviny.

Studie byla multicentrická, s faktoriálním designem 2x2x2, byla dvojitě zaslepená, randomizovaná a kontrolovaná placebem. Byla provedena mezi prosincem 2012 a prosincem 2017 v pěti evropských zemích a zahrnula zdravé dospělé osoby ve věku ≥ 70 let. Autoři studie sledovali účastníky po dobu 3 let.

Intervence: Účastníci užívali 2000 IU vitaminu D3 denně a/nebo 1 g mořských omega-3 mastných kyselin denně a/nebo provozovali program jednoduchého domácího silového cvičení. Účastníci v kontrolních skupinách užívali placebo a vykonávali kontrolní cvičení.

Výsledky: Celkem bylo randomizováno 2.157 účastníků (průměrný věk 74,9 let; 61,7 % žen; jen 40,7 % se sérovou hladinou vitaminu D pod 50 nmol/l; 83 % alespoň středně fyzicky aktivních). Během střední doby sledování 2,99 roku bylo diagnostikováno a ověřeno 81 případů invazivního karcinomu.

Samotný vitamin D snížil riziko vzniku rakoviny o 24 %, samotné omega-3 o 30 % a samotné cvičení o 26 % oproti kontrolní skupině na placebu.

Kombinace omega-3 a vitaminu D3 snížila riziko rakoviny o 47 %, kombinace vitaminu D3 a cvičení o 44 % a kombinace omega-3 a cvičení o 48 % oproti kontrolní skupině na placebu.

Kombinace všech tří intervencí (vitamin D3 + omega-3 + cvičení) snížila riziko vzniku rakoviny o 61 % oproti kontrolní skupině.

Závěry: Denní suplementace vysokými dávkami vitaminu D3 v kombinaci s omega-3 a cvičením snižuje riziko vzniku rakoviny o 61 % u obecně zdravých a aktivních dospělých ≥ 70 let. Touto kombinací tedy stačí léčit pouhých 35 osob, aby se předešlo vzniku jednoho případu rakoviny za 3 roky.

Full-text