Nedostatek vitaminu D je spojován se zvýšeným rizikem neplodnosti. Tento nový systematický přehled byl proveden s cílem zjistit, zda suplementace vitaminu D může zlepšit plodnost u neplodných pacientek a vyhodnotit, jak různé režimy suplementace vitaminu D ovlivňují šanci na otěhotnění.

Autoři prohledali sedm elektronických databází (CNKI, Cqvip, Wanfang, PubMed, Medline, Embase a Cochrane Library) až do března 2022 a shromáždili randomizované a kohortové studie, aby se posoudil rozdíl ve výsledcích reprodukce mezi suplementací vitaminu D oproti palcebu, nebo žádné suplementaci.

Výsledky: Bylo zahrnuto dvanáct vhodných studií (n = 2 352): 9 randomizovaných kontrolovaných studií (n = 1 677) a 3 kohortové studie (n = 675). Souhrnné výsledky ukázaly, že neplodné ženy léčené vitaminem D měly významně zvýšenou míru klinického těhotenství ve srovnání s kontrolní skupinou o 70 % (OR: 1,70, 95% CI: 1,24–2,34; I2 = 63 %, p = 0,001). Implantace, biochemické těhotenství, potraty a četnost vícečetného těhotenství nevykazovaly významný rozdíl (OR: 1,86, 95% CI: 1,00–3,47; I2 = 85 %, P = 0,05; OR: 1,49; 0,98–2,26; I; 63%, P = 0,06; OR: 0,98, 95%CI: 0,63–1,53; I2 = 0%, P = 0,94 a OR: 3,64, 95%CI: 0,58–11,98; I2 = 68%, p = 0,21).

Zlepšení šance na klinické těhotenství v intervenční skupině bylo ovlivněno hladinou vitaminu D, typem léku, celkovou dávkou vitaminu D, délkou a frekvencí suplementace a denní dávkou vitaminu D. Neplodné ženy s hladina vitaminu D < 75 nmol/l léčené vícesložkovými léky včetně vitaminu D (10 000–50 000 IU nebo 50 000–500 000 IU) nebo léčené vitaminem D v dávce 1000–10 000 IU denně po dobu 30-60 dnů dosáhly vyšší šance na otěhotnění.

Závěry: Podle našich nejlepších znalostí se jedná o první metaanalýzu, která prokázala, že denní suplementace vitaminu D by mohla zvýšit míru klinického těhotenství u neplodných žen.

Full-text