Výzkumníci z prestižní Mayo Clinic v USA se snažili vyhodnotit souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a závažností průběhu infekce COVID-19. Za tímto účelem zpracovali údaje z několika databází od 1. ledna 2019 do 3. prosince 2020 a zjišťovali data z observačních studií hodnotících souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a závažností infekce COVID-19. Nezávislí recenzenti vybrali studie a extrahovali údaje pro kontrolu. Hlavním cílem bylo porovnat úmrtnost, hospitalizace, délku pobytu v nemocnici a přijetí na jednotku intenzivní péče.

Výsledky: Do této nové metaanalýzy bylo zahrnuto 17 observačních studií s 2.756 pacienty s COVID-19. Nedostatek vitaminu D byl spojen se statisticky významnou 2-4 násobně vyšší úmrtností (RR: 2,47, 95% CI: 1,50 až 4,05; 12 studií; HR: 4,11, 95% CI: 2,40 až 7,04; 3 studie), dvakrát vyšším rizikem hospitalizace (RR: 2,18 , 95% CI: 1,48 až 3,21; 3 studie) a delším pobytem v nemocnici ve srovnání s pacienty s dostatečnou hladinou vitaminu D.

Závěry: Nedostatek vitaminu D je spojen s vyšší úmrtností a vyšší závažností infekce COVID-19. Je třeba provést další studie, aby se zjistilo, zda suplementace vitaminu D může snížit závažnost COVID-19.

Full-text