Tato nová klinická studie zkoumala vztah mezi hladinou vitaminu D a výskytem hluboké žilní trombózy (tromboembolická nemoc, DVT (deep vein thrombosis)) u osob po traumatickém poraněním mozku. Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii amerických autorů. Studie hodnotila vztah mezi hladinami vitaminu D a výskytem DVT během rehabilitace hospitalizovaných pacientů po úrazovém poranění mozku. Při příjmu na rehabilitaci se měřila hladina vitaminu D v séru všem pacientům.

Výsledky: Až 62 % (117 ze 190) pacientů mělo při přijetí na rehabilitaci po poranění mozku nízkou hladinu vitaminu D. Zatímco ve skupině s nízkou hladinou vitaminu D až 21 % (24 ze 117) pacientů mělo při přijetí na rehabilitaci akutní žilní trombózu, tak ve skupině s normální hladinou vitaminu D tomu bylo pouze u 8 % (6 z 73) pacientů (p = 0,025).

Závěry: Hladina vitaminu D nižší než 75 nmol/l byla spojena s téměř trojnásobně zvýšeným rizikem výskytu akutní hluboké žilní trombózy u jedinců se středně těžkým až těžkým úrazovým poraněním mozku.

Full-text