V nejnovějším vydání Časopisu lékařů českých popisují autoři MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. vztah mezi sérovými koncentracemi vitaminu D a infekcí COVID-19.

Vzhledem k výkyvům sérových hladin vitaminu D v závislosti od intenzity slunečního záření si autoři také všímají souvislosti mezi COVID-19 a ročním obdobím.

Full-text (článek začíná na straně 312)