Tato laboratorní výzkumní práce se zaměřila na možnost využití lidského antimikrobiálního peptidu LL-37 jako terapeutického nebo dokonce profylaktického prostředku ke zmírnění průběhu a zabránění infekce virem SARS-CoV-2 způsobující COVID-19.

Předpoklad možného účinku je založen na vysoké strukturální podobnosti antimikrobiálního proteinu LL-37 (lidský kathelicidin) a molekuly ACE2, která funguje jako membránový receptor pro virus SARS-CoV-2 na buňkách lidského organizmu a umožňuje tak průnik tohoto viru do dané buňky.

Zároveň je známo, že vitamin D zvyšuje produkci kathelicidinu (LL-37) v reakci na různá infekční agens (viry, bakterie atd.) a tímto způsobem zvyšuje přirozenou obranyschopnost. Tímto mechanizmem by bylo možné vysvětlit známý fakt, že u lidí s nedostatkem vitaminu D stoupá jak náchylnost k infekci, tak i závažnost infekce COVID-19.

Full-text