Vitamin D se popisuje jako jeden z významných faktorů, které mohou ovlivnit závažnost infekce COVID-19. Cílem této nedávno publikované studie bylo zjistit souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D u pacientů s COVID-19 a závažností tohoto onemocnění.

Účastníci studie byli pacienti s infekcí COVID-19 ve věkové skupině 30–60 let. Studie zahrnovala buď asymptomatické pacienty s COVID-19, nebo těžce nemocné pacienty vyžadující hospitalizaci na JIP. Celkem bylo zahrnuto 154 pacientů, 91 v první skupině a 63 pacientů ve druhé skupině.

Výsledky: Průměrná hladina vitaminu D byla 69,7 nmol/l v první skupině a pouze 35,9 nmol/l v druhé skupině; tento rozdíl byl vysoce statisticky významný. Z celkového počtu 154 pacientů bylo zjištěno, že 90 pacientů má nedostatek vitaminu D (první skupina: 29; druhá skupina: 61).

Sérová hladina zánětlivých markerů byla vyšší u pacientů s nedostatkem vitaminu D. Míra úmrtnosti byla několikanásobné vyšší u účastníků s deficitem vitaminu D (21 % oproti 3,1 %). Zánětlivá odpověď byla u pacientů s nedostatkem vitaminu D obrovská, což se zřejmě promítlo i do zvýšené úmrtnosti těchto pacientů.

Závěr: Autoři doporučují masové podávání vitaminu D u populace ohrožené COVID-19.

Pubmed

Fulltext