Cílem této prospektivní populační kohortové studie provedené v Norsku bylo zjistit souvislosti mezi příjmem vitaminu D u těhotných žen, růstem a rizikem nadváhy dětí až do věku 8 let. Autoři studie dále zkoumali vliv BMI (body mass index) matky před těhotenstvím na uvedené parametry.

Do studie bylo zařazeno celkem 58.724 matek a 66.840 jejich dětí. Děti z vícečetných těhotenství nebyly zařazeny.

Výsledky: U dětí matek s normální hmotností před těhotenstvím znamenal vyšší příjem vitaminu D v těhotenství nižší riziko rychlého růstu hmotnosti během prvního roku života dítěte ve srovnání s kontrolní skupinou (příjem vitaminu D v těhotenství nižší než 200 IU denně).

Děti matek s normální hmotností s denním příjmem vitaminu D v těhotenství více než 400 IU měli o 12-14 % nižší pravděpodobnost nadváhy ve 3 letech let, ve srovnání s kontrolní skupinou.

Děti matek s nadváhou před těhotenstvím (BMI ≥ 25 kg/m2) a s denním příjmem vitaminu D v těhotenství mezi 200-400 IU měly o 9 – 12 % vyšší pravděpodobnost nadváhy ve věku 5 a 8 let, ve srovnání s kontrolní skupinou.

Závěry: Vyšší příjem vitaminu D v těhotenství ovlivňuje postnatální růst dítěte a chrání před dětskou nadváhou u dětí matek s normální hmotností. Souvislost mezi příjmem vitaminu D v těhotenství, růstem dítěte a rizikem dětské nadváhy se liší podle BMI matky před těhotenstvím.

Full-text