Již přes 200 lékařů a vědeckých autorit apelují na vlády, aby podpořili užívání vitaminu D a to ve vyšších než běžně užívaných dávkách, a to za účelem prevence a zmírnění průběhu pandemie SARS-CoV-2.

Signatáři výzvy zároveň zveřejnili, jaké denní dávky vitaminu D doporučují a jakou denní dávku vitaminu D sami užívají. Tyto dávky se pohybují kolem 2.000 IU – 6.000 IU denně.

Jejich společné doporučení ve výzvě zní následovně:

  1. Doporučujte takový příjem vitaminu D ze všech zdrojů, aby byl schopen dosáhnout sérových hladin 75 nmol/l, což je široce uznávané minimum s prokázaným snížením rizika COVID-19.
  2. Doporučujte dospělým osobám přijímat 4.000 IU (100 μg) vitaminu D, nebo alespoň 2.000 IU, pokud nebudete hladinu měřit. Dávka 4.000 IU denně je obecně považována za bezpečnou.
  3. Doporučujte, aby dospělí se zvýšeným rizikem nedostatku vitaminu D v důsledku nadváhy, tmavé pleti nebo pobytu v pečovatelských domech užívali cca dvojnásobné dávky. Měřením hladin se můžete vyhnout příliš nízké nebo příliš vysoké hladině.
  4. Doporučujte, aby dospělí, kteří výše uvedená množství nedostávají, užívali 10.000 IU (250 μg) vitaminu D denně po dobu 2–3 týdnů (nebo do dosažení 75 nmol/l, pokud se hladiny měří). Poté by mělo následovat výše uvedené denní udržovací množství. Tento způsob se obecně považuje za bezpečný. Lidské tělo je schopné si denně samo vytvořit i více než toto množství, a to ze slunečního světla za správných podmínek (např. v létě na pláži). Také americká NAM a evropská EFSA považují tyto dávky jako „Bez pozorovaných nežádoucích účinků“, a to i jako denní udržovací příjem vitaminu D.
  5. Měřte koncentraci vitaminu D všem hospitalizovaným pacientům s COVID-19 a suplementujte vitamin D3, abyste alespoň napravili deficit (<75 nmol/l).

Zdroj 1

Zdroj 2