Autoři článku analyzovali několik databází s cílem sledovat randomizované a kontrolované studie hodnotící podávání vitaminu D v léčbě nebo prevenci pádů.

Do sledování byly zahrnuty dvojitě zaslepené studie hodnotící možný vliv na riziko pádů u starších osob (průměr 65 let), kterým byl podáván cholekalciferol (vitamin D3) nebo ergocholekalciferol (vitamin D2) nebo aktivní formy vitaminu D (1alfa-hydroxykalciferol nebo 1,25-dihydroxyvitamin D3).

Výsledky celkem 8 randomizovaných studií (2 426 pacientů) ukázal významné snížení rizika pádů o 19 % u pacientů užívajících dávky 700-1000 IU vitaminu D denně, v porovnání s 200-600 IU vitaminu D denně. Pacienti dosáhli vyšších hladin než 60 nmol/l vitaminu D v krvi.

Pubmed

Fulltext