Tato publikace amerických autorů se zaměřila na vyhodnocení účinnosti suplementace vitaminu D jako prevenci rakoviny.

Autoři provedli komplexní vyhledávání všech publikovaných randomizovaných klinických studií, kde bylo použito srovnání suplementace vitamínu D oproti placebu pro prevenci jakéhokoli typu onemocnění. Suplementace vitaminu D musela trvat nejméně 3 roky a musel se zaznamenávat výskyt a úmrtnost na rakovinu.

Výsledky: Do analýzy se zahrnuly klinické studie s celkem 79.055 pacienty o průměrném věku 68 let, s 78 % žen a minimální dobou sledování 4 roky. Užívání vitaminu D bylo ve srovnání s placebem spojeno s významným snížením úmrtnosti na rakovinu o 13 %. Ve srovnání s placebem nebyl vitamin D spojen se statisticky významným snížením incidence rakoviny.

Závěry: Zahrnutím studií, které primárně nezkoumaly podávání vitaminu D za účelem prevence rakoviny nebo snížení úmrtnosti na rakovinu tato meta-analýza zdůrazňuje význam užívání vitaminu D, protože to snižuje riziko úmrtí v případě, že se rakovina objeví. Autoři ovšem nezaznamenali účinek vitaminu D na snížení výskytu rakoviny.

Pubmed

Full-text

Full-text