Důkazy z literárních zdrojů poukazují na možnost deficience vitaminu D spojenou s komunitní pneumonií (z anglického community-acquired pneumonia, CAP).

Cílem této studie a metaanalýzy bylo kvantitativně zhodnotit asociaci mezi hladinou vitaminu D a CAP.

Epidemiologická studie zahrnula 20 966 pacientů z celkem 8 observačních studií a ukázala statisticky významně zvýšené riziko CAP u pacientů s deficiencí vitaminu D (sérová hladina pod 50 nmol/l), a to o 64 %.

Fulltext