Prof. Giancarlo Isaia, profesor geriatrie a prezident Akademie lékařství v Turíně a prof. Enzo Medico, profesor histologie na univerzitě v Turíně, také na základě nedávných doporučení Britské dietetické asociace, popisují roli, kterou by mohl hrát nedostatek vitamínu D, který v Itálii postihuje velkou část populace, zejména starší osoby.

Autoři v souvislosti se známými obecnými preventivními opatřeními navrhují, aby lékaři zajistili přiměřenou hladinu vitamínu D v populaci, ale především u těch, kteří již byli infikováni, u jejich příbuzných, zdravotnického personálu, u fragilních starších osob, u klientů sociálních zařízení a u všech, kteří se z různých důvodů nevystavují dostatečně slunečnímu záření. Kromě toho lze zvážit podání aktivní formy vitamínu D, kalcitriolu, intravenózně u pacientů s COVID-19 a se zvláště zhoršenou funkcí dýchacích cest.

Tyto indikace pocházejí z četných vědeckých důkazů, které prokázaly:

  1. Aktivní roli vitamínu D při modulaci imunitního systému.
  2. Častou souvislost hypovitaminózy D s četnými chronickými patologiemi, které mohou snížit střední délku života starších lidí, zejména v případě infekce COVID-19.
  3. Účinek vitamínu D na snížení rizika respiračních infekcí virového původu, včetně infekcí způsobených koronaviry.
  4. Schopnost vitamínu D působit proti poškození plic způsobenému zánětem.

První předběžné údaje shromážděné v těchto dnech v Turíně navíc ukazují, že pacienti s COVID-19 mají velmi vysokou prevalenci hypovitaminózy D. Kompenzaci tohoto rozšířeného nedostatku vitaminu lze dosáhnout především jejich vystavením slunečnímu záření, pokud je to možné, třeba i na balkonu či na terase, užívání potravin bohatých na vitamín D a podávání léků s vitaminem D pod lékařským dohledem.

Publikace

Full-text