Nové poznatky ukazují, že vitamin D hraje významnou úlohu při potlačení růstu nádorových buněk, vrůstání cév do nádorové tkáně (angiogeneze) a při metastazování nádorů.

Nedostatečnou hladinu vitaminu D má 20– 60 % pacientů již při zjištění nádoruDeficit vitaminu D se znamená vyšší agresivitu nádoru a kratší přežívání nemocnýchI když zatím chybí klinické studie, které by jednoznačně prokázaly příznivý vliv suplementace vitaminu D na celkový výsledek léčby nádorového onemocnění, máme už dnes jasná doporučení pro léčbu deficitu vitaminu D v organizmu.

Vzhledem k vysoké prevalenci nedostatku vitaminu D u onkologických pacientů a riziku jeho dalšího poklesu v průběhu protinádorové léčby je na místě zařadit stanovení hladiny vitaminu D a korekci deficitu ke standardním postupům v onkologii

Abstrakt

Full-text